Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sat 10/1/11 3:33PM
Från: Inger, Lasse, Kent o Leif

Observation: 1/10 Vår årliga räkning genomfördes under förmiddagen enl tradition på Bläsinge och Skankhult. En kompakt dimma under i princip hela förmiddagen gjorde att årets resultat inte går till historien som det bästa precis. Men trevligt hade vi och gott eftersnack på fiket i Ljungbyhed bjöds det också på. Vi, Bläsingegänget, fortsatte en stund efter fikat då vädret slog om och bjöd på näst intill högsommarvärme. Vi kunde under dagen också njuta av 1 stenfalk, 1 ung blå kärrhök, 1 forsärla, ca 60 ormvråk och två fjällvråk. I Övad flög några sena ladusvalor och över Stackarpsdammen kretsade en subad havsörn.

Datum: Fri 10/21/11 8:01PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 21/10 Nu tränger sig hösten på allt mer, med höstfärger, med nya höst- och vintergäster från norr o nordost. T.ex var många från svansläktet idag samlade på Bläsinge med 3 individer som repr knölsvanarna, 4 repr sångsvanarna och 2 repr mindre sångsvanarna.

Datum: Thu 10/27/11 3:46PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 27/10 En ensam sädesärla flyger över Klippan i kvällningen. Två gamla havsörnar rör sig utmed Rönneås dalgång med fler sångsvan, fler sädgäss, fler grågäss än tidigare. Mindre sångsvan går att leta upp och kanske också någon spetsbergsgås

Datum: Sun 10/30/11 6:32PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Sun/10/30/11 Hade tjugo sidensvansar i min trädgård i Ljungbyhed idag

Datum: Tue 11/1/11 4:54PM
Från: Lasse

Observation: 1/11 kl 16:30 Ö-Ljungby. Sedan en veckas tid har av och till rastat en större flock (ca. 300 st.)ljungpipare tillsammans med tofsvipor och starar. På fältet mellan väg 13-polargården- idrottsplatsen.

Datum: Thu 11/3/11 12:52PM
Från: Roland Åkesson

Observation: I morse var "min" fjällvråk tillbaka vid Norbjer (Gråmanstorp), käkande på en trafikdödad hare. Var en ensam fågel, kunde inte upptäcka fler.
Har också uppehållit sig några korpar under ett par veckors tid, ligger antagligen slaktavfall efter vilt i närheten.

Datum: Sat 11/5/11 6:52PM
Från: Jonas Olsson o Leif Dehlin

Observation: 4/11. Nu trumpetas det även i Modaröd. Ett antal gäster från öster, bändelkorsnäbb, satt i lärkbestånden vid gården och lät sig väl smakas av kottarna.

Datum: Sat 11/5/11 7:06PM
Från: Roland Åkesson

Observation: Idag hade vi 2 fjällvråkar vid Norbjer, vackra fåglar!

Datum: Sun 11/6/11 2:58PM
Från: lasse

Observation: 6/11 Ö-Ljungby
I korset E4 väg 13 rör sej flera små flockar med sidensvans bland bärbuskagen. Uppskattade dem till ca. 100, och alldeles norr om E4 rastar fortfarande ma**or av ljungpipare, idag ca. 400, några få tofsvipor och en ormvråk.

Datum: Sun 11/6/11 6:01PM
Från: Inger Persson

Observation: 11106 Bengt Hertzman och Kurt Månsson tog med oss på en uppskattad och trevlig vandring läng Rönne å på söndagsförmiddagen Vi gick från Pappersbruket upp mot Forsmöllan och vidare upp mot ängarna och skogen mot Forsby.
Här fick vi ca 40 personer uppleva både kultur och natur. Blommor som sågs blommande var röllika, mindre blåklocka, ärenpris, renfana, smörblomma. En större stensöta sågs, rötterna från växten smakar besk lakris och kan användas till te eller och intas vid gallbesvär, har viss laxerande effekt. Olika svampar fanns att se. Flera av våra träd lever i symbios med svampar och är beroende av varandra.
Vid första fikan vid gevärsbanan hann några av oss se kungsfiskaren som flög läng ån som ett litet blått streck. Domherrar, gråsiska, bo - bergfink, gräsänder, duvor, blåmes, talgoxe och blåkärrhök var en del fåglar som sågs.
En del benved fanns med rikligt av frukter som är giftiga för oss och olvon med frukter som inte är giftiga men smaklösa. Några av oss avslutade med forsärla vid bron vid Pappersbruket. Tack för en trevlig vandring.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.