Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sun 09/7/14 5:04PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: 6 september Hängde med några puggehattar (Skånes Mykologiska Förening) på en utflykt till Jällabjär denna vackra dag. Naturreservatet Jällabjär innehåller ju en rad olika biotoper och det avspeglade sig också i de många svampfynden. Herr kantarell växte verkligen i enebacken som i barnvisan och släktingen kruskantarell i sluttningen upp mot basaltpelarna. Till dagens trevligaste fynd hörde annars den mycket sällsynta trådvaxskivlingen som vi fann på fäladen intill Skåneleden. Under de cirka 6 timmar vi var ute hittades många andra arter som stolt fjällskivling,stor klubbsvamp, aspsopp,blåsopp och marsipankremla. Det var ett sant nöje att vara ute med detta kunniga och positiva gäng. Det var ganska sparsamt med fågelobsar men gröngöling och spillkråka ropade och lagom till fikan sjöng lövsångaren!

Datum: Mon 09/15/14 5:22PM
Från: KBN

Observation: 14/9-14
En vandring ett par förmiddagstimmar längs Kopparmölleslingan samlade 10 deltagare. I ett lugnt tempo lotsade Inger oss med sina öron och ögon på skaft samt korta berättelser som deltagarna kunde spinna vidare på med egna upplevelser. Lite historia om "möllan" kommentarer om växter och vilka fåglar som hördes/sågs. En promenad längs ån är rofyllt för själen som ömsom flyter helt tyst och stilla till ett lugnt porlande bland stenar och till forsen kraftigare ljud.

Datum: Tue 09/16/14 5:50PM
Från: Roland M

Observation: 18 tranor sträckte söderut vid 13.30-tiden.
Vid 16-tiden ytterligare en flock som hördes men inte sågs p g a motljus. Kungsfiskarna fiskade flitigt i dammen vid scoutstugan.

Datum: Sat 09/20/14 10:17AM
Från: Berith Larsson

Observation: Mindre korsnäbb och ett litet gäng Bändelkorsnäbb 19 o 20 sept i lärkträd i Tolleröd. Förbiflygande Bändelkorsnäbb även förra veckan.

Datum: Sun 09/21/14 3:28PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: 20 september Skånes Mykologiska Förening förlade ytterligare en exkursion till Klippantrakten och tillsammans med ungefär 10 mykologer finkammade lika många från Naturskyddsföreningen Räfshalen och Juskushall med omgivningar på jakt efter svamp, ätligt och övrigt då det gällde en inventering av området. Vi fann ungefär 100 arter, kanske inga riktiga rariteter men ett antal mer eller mindre ovanliga arter som blåsopp, lövviolspindling, lundspindling och den märkliga örtaggsvampen som växer på tallkottar samt parasitsoppen som växer på rottryffel. Ute på Räfshalen finns en del ängssvampar som trivs på ogödslade marker, honungsvaxskivling, blodvaxskivling och den rödlistade vridfingersvampen. Vi fann ytterligare en fingersvamp som till vidare är obestämd. Några fick en del matsvamp med hem, både kantarell och olika soppar. Förutom glada skratt och tillrop var det ganska tyst denna disiga förmiddag men gröngöling och spillkråka hördes och både stjärtmes och tofsmes visade sig.

Datum: Sun 09/21/14 4:16PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: 20 september, tillägg Räfshalen. Den obestämda fingersvampen på Räfshalen har fått ett namn - opalfingersvamp.

Datum: Sun 10/5/14 11:09AM
Från: Roland M

Observation: Nötkråka vid Vedby k:a

Datum: Mon 10/6/14 6:14AM
Från: Judit B

Observation: 4/10
Vi var tre som stod i Skankhult från tidig morgon, i tät dimma. Den lättade så småningom så man kunde se sträcken, inte bara höra. Vi räknade 374 bo/bergfinkar, 166 ängspiplärkor, 136 grönsiskor, 34 sånglärkor, 25 gulsparvar, 18 ladusvalor, en flock tofsvipor på 78 st, 40 ringduvor och 40 sträckande grågäss, för att nämna de talrikaste. Gröngölingen och spillkråkan hördes och två större hackspettar visade sig i träden. Solen värmde upp luften så småningom och det började blåsa. Då kom rovfåglarna, mest ormvråkar (27st), 12 sparvhökar, 2 tornfalkar, 1 stenfalk. En duvhök jagades av en flock arga kråkfåglar. Under fem timmar observerades 49 arter.

Datum: Wed 10/15/14 12:46PM
Från: Inger persson

Observation: Nu är hösten här och våra vänner flyger söderöver. Massor av gäss har dragit söder över via Klippan idag. Större delen vitkindade gäss. En mindre flock på femtiotalet tranor drog också lite åt sydost.

Datum: Thu 10/16/14 5:29PM
Från: KentSune

Observation: Idag den 16:e hördes prutgäss sträcka utanför sovrumsfönstret vid halvsjutiden på morgonkvisten, o detta på Idrottsvägen i Klippan. Höstens första rödvingetrastar visade sej tillsammans med åtskilliga björktrastar.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.