Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sat 02/12/11 10:23AM
Från: Tomas Karlsson

Observation: 1 adult havsörn samtidigt som två adulta kungsörnar i Stackarpsdammen klockan 10.00. Ma**or av gäss på plats med. Fick flera fantastiska fotografier på dem i solljuset.

Datum: Sun 02/13/11 3:13PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 11/2 Nybygget. Under eftermiddagen.

Följde en örn från nybygget mot Vedby innan jag kom tillräckligt nära för att artbestämma den. Det visade sig vara en Juvenil havsörn.

Datum: Sun 02/20/11 5:44PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Sun 02/20/11 Gick Kopparmölleslingan ute i Stidsvig idag, såg 2st strömstarar i Pinnån.Underbart vackra isformationer vid ån.

Datum: Mon 02/21/11 4:58PM
Från: Kerstin Davidsson

Observation: 2011-02-21
Idag när vi var ute och gick såg vi Strömstaren sitta på en sten i ån vid Herrevadskloster. Den var mycket fin.

Datum: Sat 02/26/11 9:17AM
Från: Roland Billquist

Observation: Besökte några platser med hopp att få observera lite strömstarar och på följande ställen visade den sig.
Gundetorp 1 ex.
Guvarps bäcken 1 ex.
Djupadals mölla 1 ex.

Datum: Sat 03/5/11 1:45PM
Från: lasse

Observation: Räfshalen 5/3-11
Efter denna j---a vinter vad kan då vara ljuvligare än att få höra tranor ropa från ängen på räfshalen? Kommer inte så nära att jag ser dem. Jag går upp på juskushall och sätter mej och nu hör jag ropen alldeles nedanför mej men de är tyvär skymda. Efter en god stund flyger de vidare. Troligen är det svårt att hitta mat eftersom isen fortfarande ligger i kärret. Vädret och ropen från tranorna värmde i själen och ett hopp om en ny vår innfinner sej.

Datum: Sat 03/5/11 7:04PM
Från: Roland Sjöberg

Observation: Jag hörde mina två första sånglärkor i dag. De sträckte över Traneröds mosse. Vid Krika flög en tofsvipa över vägen. Det verkar som om våren är på väg......

Datum: Mon 03/7/11 4:39PM
Från: Kerstin Davidsson

Observation: 2011-03-07
Idag har vi sett en stor flock med ungefär 20 st starar komma flygande ute vid Färingtofta. När vi kom hem så såg vi 2 st tranor flyga över vår tomt.

Datum: Sat 03/12/11 8:04AM
Från: Roland Billquist

Observation: Vandrade utmed Klöva bäcken i ravinen fick då se 2 stömstarar.

Datum: Sat 03/12/11 10:45AM
Från: Roland Sjöberg

Observation: I dag har jag en järnsparv på fågelbordet. (Det hade jag också i januari men det var ju en övervintrare och bör därför inte tas med i den fenologiska rapporten.)


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.