Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Wed 07/13/11 7:34PM
Från: Inger Persson

Observation: OBS! Efter att flera tunga namn, bl.a. Göran Knutsson varit på plats och tittat på blommorna jag rapporterat om är de art bestämda till Brudsporre. Brudsporren är inte hellre så vanlig och inte mängden av blommor som här.

Datum: Tue 08/2/11 7:17PM
Från: Berith Larsson

Observation: I Tolleröd finns en fin planta av Kambräken.

Datum: Tue 08/9/11 11:26AM
Från: Inger Persson

Observation: När det går mot höst dras jag alltid ut mot gamla soptippen, Killebacke. Där är inte lättgånget och man får ha rejält på fötterna. Långt gräs men ändå mycket olika blommor och buskar med bär. Idag såg jag mindre guldvinge, luktgräsfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, blåvingar och flera olika flicksländor. Bofinkar, lövsångare, lärkor, steglits, ringduvor flög omkring. Kommer att göra fler besök där när flyttfåglarna kommer. Såg också en ensam tornseglare, de som häckat här hemma har redan flugit söderöver. Har mycket småfåglar i trädgården, lövsångarungar, gråsparvar, pilfinkar, sädesärlor haft 7 st.

Datum: Wed 08/10/11 4:32PM
Från: Berith Larsson

Observation: 9 aug -11 Bändelkorsnäbb i litet gammalt lärkbestånd i Söndrahult tillsammans med M Kosrnäbb

Datum: Sun 09/4/11 5:40PM
Från: Inger Persson

Observation: Bjärsgård söndag em. En härligt varm och skön eftermiddag innan regnet åter kom. Tog skogsvägen från Vasasjön mot grustaget. Flera olika sländor och fjärilar flög omkring längs vägen. En sparvhök kollade området och mycket mat fanns i luften av flockar av korsnäbbar som hela tiden var i rörelse. Såg två honor, en hane av bändelkordnäbb och hörde flera stycken till. Var man än stannar i skogen finns det korsnäbb och förra helgen hörde jag bändelkorsnäbb vid Tolleröd.

Datum: Thu 09/8/11 9:14PM
Från: Berith Larsson

Observation: Bändelkorsnäbb i Tolleröd, 1 hona 2 hannar månd 3 sept, onsd 7 sept 2 hannar, torsd 8 sept några förbiflygande + ett antal mindre korsnäbb som flyger omkring här dagligen.

Datum: Fri 09/9/11 4:15PM
Från: Birgitta och Anders Linddblad

Observation: Idag på morgonen pa**erade en flock på ca 40 till 50 tranor över vårt hus på väg söderut.

Datum: Thu 09/15/11 10:30AM
Från: Berith Larsson

Observation: Tolleröd 10 sept
2 str Forsärlor. 1 Berguv hördes några gånger SV Tolleröd strax före skymningen.
Bändelkorsnäbb och m korsnäbb. 2 Nötkråkor.

Datum: Thu 09/22/11 5:50PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 21/9 Bläsinge ängar.Det som bara skulle bli en kort kvällsvandring, ca 18.00, för att få lite frisk luft blev också en riktigt trevlig fågelvandring. Ma**or av ängspiplärkor på ängarna, 27 glador snurrade runt och 1 blå kärrhöks hane jagade över fälten. 1 ung stäpphök pa**erade fint över vägen ner mot ådalen. Bättre reklam för vår fågelräkning den 1 okt kan man väl knappast få. Vi ses då!

Datum: Sat 09/24/11 7:28PM
Från: Berith Larsson

Observation: Tolleröd 24 sept
1 ryttlande jagande Tornfalk. 2 rastande Sångsvanar i viltvattnet.
En riktigt stor fladdermus jagande över byn på hög höjd. Både större och mindre fladdermöss jagande över viltvatnet i skymningen.
En födosökande skabbräv strök omkring vattnet mitt i solskenet.
Transträck och skruvande Ormvråkar.
Vi har inte sett en ekorre här sedan
hösten -10 då det var gott om dom, förrän idag då vi såg en. Däremot har vi sett mård.
I övrigt är luftrummet fullt av finkar, mesar, Stenknäck mm.
Kattuggla hörs sporadiskt om kvällarna.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.