Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sat 06/21/14 1:16PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: 20 juni. Vi valde att tillbringa en stor del av midsommarafton på några olika platser i naturen. Bland annat gick vi den lilla vägen förbi Sjöängen i Bjersgårdsområdet (nära Vasasjön). Detta område är en riktig pärla med god chans att se lite av varje. Ett par bivråkar kretsade över oss liksom en stor duvhökshona. Även brun kärrhök, ormvråk o glada födosökte. På enebacken gjorde vi dagens fynd, ett bestånd av slåttergubbe! Tyvärr för den en ojämn kamp mot igenväxningen. I solvärmen vid backen flög hedblåvingar, pärlemorfjärilar och vi hittade årets första bastardsvärmare vilande i ljungen. När vi njöt av de medhavda maten i backen ovanför ängen sjöng gulsparven och buskskvättan matade ungar. Ett av nerslagen under dagen var Skvattemölla där vi såg forsärla och ganska många individer av den i våra trakter sällsynta ängsblåvingen. Hittade även violettkantad guldvinge här vilket mig veterligen är en ny lokal. Blomsterprakten var stor med nattvioler, prästkragar, gullklöver, tjärblomster, åkervädd och mycket mer. Avslutade på Traneröds mosse där vi gick ut på den nybyggda fina rampen med bord och bänk längst ut. Röjningen av mossen tycks bland annat ha gynnat hjortronet. Har aldrig sett så många plantor och blommor där. Medobs: Eva Kristiansson

Datum: Sun 06/29/14 6:04PM
Från: Inger Persson

Observation: Cyklade en liten runda på industriområdet i Klippan medan tvättmaskinen jobbade. Har hört strandskatorna flyga omkring på kvällarna och nu på järnvägsspåret stod tre unga strandskator medan föräldrarna födosökte på gräset. Ännu en strandskata födosökte andra sidan vägen. På staket flög en hona svart rödstjärt upp och ner tillsammans med en sädesärla och sökte föda. När jag passerade tillbaka satt hanen och sjön vid bowlingshallen. Ett annat par svart rödstjärt hade brått att söka föda och mata längre ner på gatan. Två små fiskmåsugnar sprang i gräset medan föräldrarna tyckte jag kommit lite lågt från vägen så jag tog mig snabbt därifrån. Härliga naturupplevelser på en kort stund och närskådat.

Datum: Wed 07/16/14 3:32PM
Från: Birgitta Lindblad

Observation: Kom förbi Nybo damm idag och då låg sköldpaddan, som man kunnat se flera år, på sin vanliga sten. Jag tyckte faktiskt att han växt bra, för han såg väldigt stor ut. Det är kanske inte samma sköldpadda, vem vet!

Datum: Tue 07/29/14 12:17PM
Från: Henrik Mundt

Observation: I Anderstorp har parande Myskbock setts (och fotgraferats)
Även Långörat fladdermus hörts men inte fotograferats. Men det kanske kommer.

Datum: Wed 07/30/14 9:23AM
Från: Henrik Mundt

Observation: Gårsdagens utfärd viser att det vid Djupedals Mölla finns fladdermus.
Med min gamla detektor och mitt bedage minne fick jag Gråskimrig (kort sekvens) Stor fladderm (lika kort sekvens) och Vattenfladdermus (min tolkning)

Datum: Sat 08/9/14 2:12PM
Från: KBN

Observation: Räfshalen 9/8-14
Jaha, då var årets slåtter på Räfshalen avklarad. 7 starka kvinnor och män hjälptes åt att räfsa ihop höet, som i år höggs ett par dagar tidigare för att hinna torka och fröa av sej mer. Den som var morgonpigg kunde njuta av morgonsolens plirande genom tunna dimslöjor samtidigt som lövsångaren sjöng akompanjerad av spillkråka och större hackspett. Efter avslutat arbete bjöds det nykokt potatis och sill mm. som tillagades på plats och sen serverades i skuggan under den stora granen. Det noterades trollsländor några fjärillar och en i sällskapet plockade kanske ett 50-tal fästingar som tycktes krypa överallt. Ett perfekt väder under hela aktiviteten gjorde att vi alla nog tyckte att det var en av de bättre slåtterdagarna på länge.

Datum: Fri 08/22/14 4:41PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 22/8. Stannade till vid Riseberga fd grustag idag i ca 45 min och blev påmind om att hösten knackar på dörren. 2 bivråk, 1 glada, 3 ormvråk, 1 fiskgjuse, 1 ung havsörn, 1 sparvhök o 5 tranor flög söderut. Trädpip o gulärla hördes hela tiden.
Mindre korsnäbb och bändelkorsnäbb hördes och sågs uppe på åsen, nära Dragesholm.

Datum: Tue 08/26/14 4:19PM
Från: KentSune

Observation: 25:e augusti; Forsmölledammen med omnejd; Två unga havsörnar leta föda, likaså en lärkfalk. Bivråkar o ormvråkar sträckte förbi. Samtliga tre svalarter obsades i luften + en tornseglare. En häger i forsen.
I förra veckan decimerades gräsandshonans fem ällingar till två........minken kanske orsaken, då den sågs patrullera åkanten vid två tillfällen. Även två forsärlor noterades denna vecka.

Datum: Fri 08/29/14 7:32PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 29/8 Precis som i övriga delar av vårt landskap hörs det korsnäbb lite här o där. I lärkbeståndet NO Vasasjön satt flera mindre korsnäbb nu i em men också en hel del bändelkorsnäbb, minst 10.

Datum: Sun 09/7/14 4:39PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 7 sept o en go hösttimme på Bonnarps hed med en del kretsande rovisar som 1 brun kärrhök hona, 1 fiskgjuse,2 bivråk och 1 havsörn bl.a. På den hårt betade heden rastade två trädlärkor. Några mindre korsnäbb drog över.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.