Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Mon 01/6/14 5:39PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Såg en fin blå kärrhökhanne ute vid v. Sönnarslöv idag.Den hade tagit ett byte som den satt och åt på. Mycket glador fanns där också.

Datum: Mon 01/6/14 6:30PM
Från: Lasse

Observation: Bläsinge- Rönneådalen
Över Rönneå flög två havsörnar varav en gammal, i något som liknade spelflygt. Satt sen still i träden längs ån en stund innan den yngre seglade mot Klippanhållet.

Datum: Sat 01/11/14 2:02PM
Från: Lasse, Roland B, Leif

Observation: 11 januari, +6 o duggregn, o föreningens återkommande jan/feb-inventering av örn.
Lite småruggigt för örninventering kanske men uppe i Färingtofta fick vi istället hyfsad närkontakt med 6 vildsvin som korsade äng o väg några gånger. Annars magert. Själv fortsatte jag till Bonnarp vid 12-snåret. Här var det lite mer fart trots fortsatt regn. 1 blåhök hane jagar över fälten, 1 rödvingetrast bland ca 70 björktrast kan urskiljas. 1 varfågel spejar från en torraka. Utmed åskanten drar en ad havsörn så sakteligen österut på behagligt obsavstånd.Glesa meståg i alridåerna.

Datum: Sun 02/2/14 2:40PM
Från: Roland

Observation: En fin söndag för strömstare inventering tom. solen tittade fram.
Ett glatt gäng från naturskydds föreningarna i Klippanbygden och Söderåsen spanade vid vattendragen i Klippans kommun och Söderåsen.
Men höga vattenstånd skapade inte dom bästa förutsättningar sex strömstarar inrapporterades bla. i Skärån,Forsmöllan och Djupadal.

Datum: Thu 02/6/14 2:50PM
Från: Roland M

Observation: Halvannan timme i det vårlika vädret vid Horsakärr gav ropande spillkråka, spelflygande korpar, vråkar, glador, talgoxe, blåmes, nötväcka, havsörn ad. förföljd av kråkor.

Datum: Sat 02/8/14 5:48PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: Årets första sånglärka värmer alltid men det var också nästan vårvärme mitt på dagen idag den 8 februari när solen kom fram. Två sånglärkor lät omväxlande höra sång och lockläten över fälten vid Stackarpsdammen. I dammen rastade bland annat åtta storskrakar, vigg, knölsvan och knipa. I skogen längs ån hördes grå- och grönsiska. I ekblandskogen nära Forsmöllan satt en flock på minst 50 stenknäckar. De hade sällskap av bergfinkar, entitor, domherrar, nötväckor, stjärtmesar och nå enstaka gärdsmyg. Denna skog är alltid en säker småfågellokal. Vid Forsmöllan satt två strömstarar varav den ena sjöng en trudelutt. Andra observationer var ett gäng glador, nötskrikor, gråhägrar och ett tiotal rastande storskakar även här.

Datum: Mon 02/17/14 8:18AM
Från: Roland M

Observation: Ad havsörn nedströms Rönneå mot Tommarps Ene vid bron mellan Klippan-Kvidinge vid 08-tiden

Datum: Fri 02/21/14 5:51PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 21/2 o ganska trist väder med dimma o lätt regn men mesarnas vårkänslor hade vaknat i Herrevad. Trädkryparna sjöng flitigt, skogsduvorna hördes. En mindre hackspett kom flygande. I Ö Sorrödssjön simmade 4 salskrakar, 2 hanar o 2 honor. Fortsatte till Bläsinge där jag möttes av sjungande sånglärkor, överflygande ljungpipare och minst 80 tofsvipor.

Datum: Sun 02/23/14 2:36PM
Från: Lasse

Observation: Horsakärr
Det har siktats tranor runt om i skåne de senaste dagarna och idag fanns Horsakärrs "egna" tranor på plats. Över Sorrödssjön cirklade en havsörn och vid våtmarken rastade ca.30 sångsvan, 3 knölsvan, 20 grågäss. Ett tiotal skogsduvor o en handfull nötskrikor liksom glada, ormvråk, entita, nötväcka mm. sågs.
Vid Forsmöllan 1 strömstare.
Vid Tranarp/Dynget rastade ca. 200 tofsvipor, en flock om 50-75 sånglärkor ? likaså.
Medobs. Inger

Datum: Sun 02/23/14 6:41PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 2014-03-23

Då jag fixat lite med en kungsfiskarbrink i eftermiddag vid forsmölledammen hörde jag hägern som förde mer oväsen än vanligt. Då jag blickade ut där ljudet kom ifrån såg jag att den hade en duvhök efter sig. Det har varit mycket fjäderhögar i vinter uppe i dammen, även några svanar har strukit med men här var nog räven den skyldige då man tydligt kunde se att vingpennor som hade bitits av och inte ryckts av.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.