Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sun 02/19/12 10:06PM
Från: Kent Ivarsson

Observation: Avslutade dagens örneri i Kvidinge grustag med kungsörnar i härligt kvällsljus. I den försvinnande solen kivade en subad o en ung örn på ett kadaver i stubbåkern för att sen dra upp mot åsen för övernattning. På vägen anslöt ytterliggare en ung kungsörn. Ett 30-tal korpar o sex glador ville också få del i måltiden men fick tji.

Datum: Mon 02/20/12 6:16PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: 20febr Hade vägarna förbi Kumle idag vid lunchtid. På en åker uppehöll sig en väldigt stor flock gäss blandat med svanar,uppskattningsvis minst tusen, och en tofsvipa.

Datum: Tue 02/21/12 11:18AM
Från: Roland Billquist

Observation: I Snällerödsån sågs två strömstarar.

Datum: Sat 02/25/12 12:49PM
Från: Kent Ivarsson

Observation: Måndagen 20 feb: Ett tjugotal sidensvansar vid stationsområdet i Klippan.
Idag 25 feb minst 60 korpar i Kvidinge grustag.

Datum: Mon 02/27/12 6:20PM
Från: Inger Persson

Observation: Tegelbruket 120226 Vi var tio personer som denna strålande vårvinterdag ville lära oss lite mer om träd och fröställningar. Gunnel Björkman försökte att lära oss om alens svavelliknade knoppar och han och honhängen. Ekens knoppar sitter i små samlingar i grenspetsarna. Hasselhängena som redan är stora och ställer till förtret för en del allergiker men någon liten blomma på hasseln lyckades vi inte hitta. Sälgen små mjuka blommor har börjat spricka ut. Ni vet väl vilket smörgåsbord sälgens nektar och pollen är för våra nyvakna fjärilar, humlor och andra insekter som vaknar tidigt och en del av våra flyttfåglar som lövsångaren stannar gärna till i en sälg. Detta och mycket mer fick vi se och höra om. Tack Gunnel för en lärorik vandring.

Datum: Sat 03/3/12 7:19PM
Från: lasse

Observation: Vid Bläsinge ängar rastade 2 havsörnar på kanten av Rönneå, samma ställe som jag såg dem för några veckor sedan. Roland M och jag tog plats vid Körslätts gård några timmar och njöt i det härliga vädret.Njöt av en ung kungsörn som glidande kom över oss och vidare mot Åstorpshållet för att efter en stund komma tillbaka och flög sen över åsen. Njöt av ett 20-30 tal ormvråk som sträckte över, njöt av sånglärkor, gulsparvar, bofink, talgoxe som sjöng,njöt av kaffe och mackor. Ett par hundra björktrastar rastade, 1 fjällvråk,1 tofsvipa passerade liksom 2 skogsduvor som vi även hörde ropa. Även många ringduvor drog längs åskanten, och där hördes större hackspett. I grustaget mot Kvidinge höll hela tiden massor med korp till. På em. stannade jag mellan Öja och Ugglarps broar.I Pinnåns övervämning rastade mängder med sångsvan, grågäss, kanadagäss, gräsänder. Fick känslan av att befinna mej på en flygplats med människor och flygplan som kommer och går. Hela tiden fåglar som kom eller flög iväg,ett mäktigt sorl från alla fåglarna höjde upplevelsen. Kort sagt en go dag.

Datum: Mon 03/5/12 12:16PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 2012-03-05 12:20
En lite märklig örnupplevelse inträffade för en halvtimme sedan. Då jag kontrollerade vår utfodringsplats för rovfågel fanns ett 100 tal gäss ute på fältet. Plötsligt drar alla iväg ner till dammen varpå en juvenil kungsörn dyker upp och en ormvråk drar efter den. Kungsörnen cirklar fint bara 20 meter över min bil och drar vidare mot nordväst. Jag körde sedan hem till lägenheten på solslätt och då jag kommer in på gården cirklar en juvenil kungsörn cirka 25 meter över mig igen, en ormvråk följer även med denna gång. Både kungsörn och ormvråk drar sedan vidare mot nordväst i riktning mot Vettinge herrgård. Ja, det bör vara samma individ som så vackert visade upp sig för mig vid två tillfällen inom 5-10 minuter cirka 4 kilometer i mellan. Riktigt häftig upplevelse.

Datum: Fri 03/9/12 5:11PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 9 mars, Bläsinge; halvklart,+3,SV5. Lite vårkänsla med massor av sj sånglärka, gnällande tofsvipor och rastande sångsvanar. 1 par stjärtänder, 1 dubbeltrast och två havsörnar som tillbringade em tillsammans, förmodligen samma som varit i området hela vintern. Uppe vid Kvidinge grustag 7 skogsduva,ca 150 sånglärka och 50 gråsiska på en stubbåker.

Datum: Sat 03/10/12 3:39PM
Från: Örnskådargänget

Observation: 10/3 Svag V-vind, dis o stundtals regn. +3.
Ett glatt och förväntansfullt gäng stod utposterade på strategiska platser utmed Söderåsen för att få möta våren. Lite väl optimistiskt kanske med tanke på såväl årstid som väder men ni vet hur det är ...
Några vårtecken kunde vi trots allt glädja oss åt. Sånglärkorna trotsade o sjöng lite överallt, starar och tofsvipor for mer planlöst omkring. Flera ormvråkar, korpar och glador nyttjade uppvindarna vid åskanten tillsammans med någon fjällvråk. 1 havsörn drog österut. De två tranorna ropade våren välkommen innan de gick ner på en stubbåker.
/Lasse, Roland M, Inger, Elvy, Kerstin, Kent, Leif o många fler

Datum: Tue 03/13/12 3:57PM
Från: Anders

Observation: I dag gästades Nybodamm av en häger, sex viggar, en sothöna, ett par storskrakar samt en skäggdopping.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.