Klippanbygdens Obsbok[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sun 11/6/11 2:58PM
Från: lasse

Observation: 6/11 Ö-Ljungby
I korset E4 väg 13 rör sej flera små flockar med sidensvans bland bärbuskagen. Uppskattade dem till ca. 100, och alldeles norr om E4 rastar fortfarande ma**or av ljungpipare, idag ca. 400, några få tofsvipor och en ormvråk.

Datum: Sat 11/5/11 7:06PM
Från: Roland Åkesson

Observation: Idag hade vi 2 fjällvråkar vid Norbjer, vackra fåglar!

Datum: Sat 11/5/11 6:52PM
Från: Jonas Olsson o Leif Dehlin

Observation: 4/11. Nu trumpetas det även i Modaröd. Ett antal gäster från öster, bändelkorsnäbb, satt i lärkbestånden vid gården och lät sig väl smakas av kottarna.

Datum: Thu 11/3/11 12:52PM
Från: Roland Åkesson

Observation: I morse var "min" fjällvråk tillbaka vid Norbjer (Gråmanstorp), käkande på en trafikdödad hare. Var en ensam fågel, kunde inte upptäcka fler.
Har också uppehållit sig några korpar under ett par veckors tid, ligger antagligen slaktavfall efter vilt i närheten.

Datum: Tue 11/1/11 4:54PM
Från: Lasse

Observation: 1/11 kl 16:30 Ö-Ljungby. Sedan en veckas tid har av och till rastat en större flock (ca. 300 st.)ljungpipare tillsammans med tofsvipor och starar. På fältet mellan väg 13-polargården- idrottsplatsen.

Datum: Sun 10/30/11 6:32PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Sun/10/30/11 Hade tjugo sidensvansar i min trädgård i Ljungbyhed idag

Datum: Thu 10/27/11 3:46PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 27/10 En ensam sädesärla flyger över Klippan i kvällningen. Två gamla havsörnar rör sig utmed Rönneås dalgång med fler sångsvan, fler sädgäss, fler grågäss än tidigare. Mindre sångsvan går att leta upp och kanske också någon spetsbergsgås

Datum: Fri 10/21/11 8:01PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 21/10 Nu tränger sig hösten på allt mer, med höstfärger, med nya höst- och vintergäster från norr o nordost. T.ex var många från svansläktet idag samlade på Bläsinge med 3 individer som repr knölsvanarna, 4 repr sångsvanarna och 2 repr mindre sångsvanarna.

Datum: Sat 10/1/11 3:33PM
Från: Inger, Lasse, Kent o Leif

Observation: 1/10 Vår årliga räkning genomfördes under förmiddagen enl tradition på Bläsinge och Skankhult. En kompakt dimma under i princip hela förmiddagen gjorde att årets resultat inte går till historien som det bästa precis. Men trevligt hade vi och gott eftersnack på fiket i Ljungbyhed bjöds det också på. Vi, Bläsingegänget, fortsatte en stund efter fikat då vädret slog om och bjöd på näst intill högsommarvärme. Vi kunde under dagen också njuta av 1 stenfalk, 1 ung blå kärrhök, 1 forsärla, ca 60 ormvråk och två fjällvråk. I Övad flög några sena ladusvalor och över Stackarpsdammen kretsade en subad havsörn.

Datum: Sat 09/24/11 7:28PM
Från: Berith Larsson

Observation: Tolleröd 24 sept
1 ryttlande jagande Tornfalk. 2 rastande Sångsvanar i viltvattnet.
En riktigt stor fladdermus jagande över byn på hög höjd. Både större och mindre fladdermöss jagande över viltvatnet i skymningen.
En födosökande skabbräv strök omkring vattnet mitt i solskenet.
Transträck och skruvande Ormvråkar.
Vi har inte sett en ekorre här sedan
hösten -10 då det var gott om dom, förrän idag då vi såg en. Däremot har vi sett mård.
I övrigt är luftrummet fullt av finkar, mesar, Stenknäck mm.
Kattuggla hörs sporadiskt om kvällarna.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.