Klippanbygdens Obsbok 2009[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Wed 07/8/09 9:00PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: Hemsida för kungsfiskarprojektet finns nu uppe och är i det närmaste klar.
Ni kan hitta sidan på
http://www.kbn-kungsfiskaren.se

Datum: Tue 06/23/09 11:01PM
Från: Kerstin Davidsson

Observation: 23 juni 2009
Ikväll hörde vi 3 hornuggleungar. Sedan såg vi hur de vuxna hornugglorna kom och matade sina små ungar.Det var jätteroligt att de har fått ungar. Det är säkert de hornugglorna som vi har sett inne på Ljungbyheds Park många gånger under året.

Datum: Thu 06/18/09 8:13PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 14/6-09

Beljaneå
På hemlig plats iordningställs en bobrink, vid Söndagens arbetsdag drog en adult kungsfiskare förbi oss, detta bådar gott för nästa år.

Patrik Axelsson

Datum: Sun 06/7/09 9:06PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: Den 30 maj besökte jag den fantastiskt vackra ängen Räfshalen. Kent har redan beskrivit den perfekt och jag vill bara lägga till att jag hade glädjen att hitta en i Skåne sällsynt dagfjäril på ängen och på en närbelägen skogsväg - skogsvitvingen. Denna art är huvudsakligen knuten till gökärt som ju finns i mängder på Räfshalen. Det finns bara några få obsar i Skåne de senaste åren varav en 2005 från just Risebergatrakten. Ett roligt fynd på en sällsynt vacker plats där jag även kunde njuta av hagtornsfjäril, skogsnätfjäril, tistelfjäriloch smultronvisslare när jag käkade min medtagna lunch. Konserten i omgivningen var inte heller dålig, gök, näktergal, trädlärka och enkelbeckasin

Datum: Sun 06/7/09 8:59PM
Från: Bengt Hertzman

Observation: Den 30 maj skulle jag ta en cykel till Röstånga så det blev tåg till Klippan och därefter en tur söderut denna varma men tyvärr rätt blåsiga dag. Har länge haft ögonen på platsen där den gamla järnvägen pa**erar väg 13 och försvinner in i skogen mot Ljungbyhed. För att komma ifrån blåsten ett tag så tog jag mig in några hundra meter längs spåret och fann en väldigt trevlig lokal med mycket omväxlande natur, Rönne å, banvall, ängar och små stigar kring dammar och genom frodig skog. Fågelsången bestod av väldigt många arter, bland annat 3 härmsångare, s-v flugnsppare, gök, grå flugsnappare, trädgårdssångare, trädpiplärka. Korp och ormvråk hade bon i närheten och både gröngöling, st hackspett och mindre hackspett (hona) sågs på nära håll. Solen fanns oftast bakom molnen men tack vare värmen så flög en del fjärilar, prydlig pärlemorfjäril, smultronvisslare, kålfjäril och svingelgräsfjäril. Kring dammarna lyckades jag identfiera tidig mosaikslända och röd flickslända. Växter fanns i myckenhet, blommade gjorde bl a rockentrav, sandkra**ing, tjärblomster o åkervädd. Dessutom var höjden mot Venlösa äng helt klädd av doftande liljekonvalj. Det blir många fler besök på denna spännande plats som jag varmt kan rekommendera!

Datum: Sun 06/7/09 8:34PM
Från: Kent Ivarsson

Observation: 6 o 7 juni 2009: Veteranjärnvägen vid Rönneå o Räfshalen föll i smaken denna helg efter en Naturnatt i Skäralid på fredagen. Vid mitt första besök nån`sin på den förstnämda lokalen igår (lördag) blev jag genast exalterad. Banvall, torräng, småvatten, lummig skog, slåtterängar o samtidigt så lättillgängligt. Några kul obsar i kylan var hagtornsfjäril, hona av forsärla, björktrast matandes ungar, en gröngöling, ett tiotal kniphonor varav en med fem småttingar sågs i ån. Räfshalen besöktes idag (söndag) tillsammans med Marie. Platsen föll henne genast i smaken. Det är bara till att hålla med. I denna, ska vi kalla det avkrok, känns historiens karga vingslag påtagliga, men bekväma. Ma**or av jungfrulin o svinrot, en del blåsuga, hårginst o knölsmörblomma samt den inte vanliga låsbräken stod för de botaniska celibriteterna. Smultronvisslare på insektsdelen. I fågelväg kan tre hackspettsarter (ej mindre), gök o ormvråk nämnas. Kent o Marie
PS. Trevligt att läsa om Naturnatten på hemsidan. Kan inte låta bli denna kommentar efter påpekande om att.....varför skriver du aldrig på hemsidan DS

Datum: Sun 06/7/09 6:53PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 2009-06-07
Ospecifierad plats.

Den andra kungsfiskarungen lämnade idag bohålan. Den satt och tiggde för den första ungen då den fångat en fisk. Såg dessutom hanen mata en unge idag. Härligt!


Datum: Sat 06/6/09 9:34AM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 6 Juni Ospecifierad plats.

En första kungsfiskarunge har observerats i kommunen idag.

Patrik Axelsson

Datum: Wed 05/13/09 11:02PM
Från: Roland M

Observation: Ikväll vid 22-tiden efter en fantastiskt vacker solnedgång spelade nattskärran på Traneröds mosse

Datum: Sun 05/10/09 6:36PM
Från: fågelcirkeln

Observation: 10/5 Fågelskådningens dag firades i Klippan i all enkelhet med en lätt vandring bla. längs Bäljane å. Tot. 16 pers. mötte upp i det härliga försommarvädret och hälsades välkommna av en Gök som ropade några strofer. I luftrummet gled några glador en brun kärrhök, ormvråk o korpar fram. I buskarna höll törnsångare, svarthätta mfl. en försiktig konsert. Gärdsmygen sjöng ljudligt men var trots det svår att få syn på till skillnad från rödstjärten som inte hörs så mycket men syns dess bättre i sin färggranna dräkt. Nötväckan födosökte ivrigt i dammkanten så även ett knippar och rörhöna. En oblyg sothöna ruvade fram nästa generation alldeles invid stigen.Vandringen fortsatte mot Holmsgården och sånglärkornas hemvist. Efter 3 tim. avslutades dagen där den började,(vid gamla tegelbruket).


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.