Klippanbygdens Obsbok 2009[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Mon 10/19/09 10:41AM
Från: Elvy Karlsson

Observation: 10/18/09
Såg 2st kungsörn i Ljungbyhed

Datum: Sat 10/17/09 3:16PM
Från: Inger Persson

Observation: Bläsinge lördag em. Gjorde ett par korta stopp och spannade ut över ängarna. Strax kom en juvenil havsörn från norr, cirklade över ängarna och gled sakta mot sydost. En blå kärrhöks hane och fjällvråk födosökte flitigt utan napp.40-talet ljungpipare drog förbi och en ensam tofsvipa fanns på ängen. Glador, ormvråk och mycket svartfågel fanns också.

Datum: Thu 10/15/09 12:37PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 15 Oktober

Gick ett varv runt vägdammen vid Port Artur idag. Kungsfiskaren satt och tryckte på en gren jag applicerat skyddat ute i va**en. Vid dagvattensröret fick jag bekräftat min teori att även bäcköringen trivs i själva dammen. En Bäcköring på cirka 35 centimeter låg och tryckte mellan två stenar där. Jag har tidigare sett fisk som slår ganska kraftigt vid ytan och misstänkt att detta rör sig om bäcköring. Att den växt sig så stor är ett tecken på att den trivs i dammen och har gott om föda där och att vattenkvalitén är tillräckligt bra för att hysa arten. Spännande!

Datum: Sun 10/11/09 6:59AM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 10 Oktober

En varfågel satt intill väg 13 vid Bläsinge.

Datum: Fri 10/9/09 7:38PM
Från: Inger Persson

Observation: Klippan 9 okt. Mellan kl 1500-1700 pa**erade minst 1300 tranor högt över Ordensgatan på väg mot sydost. Härligt att se men ser framemot när de flyger andra hållet. Inger

Datum: Fri 10/2/09 6:07PM
Från: Lasse

Observation: Räfshalen 2/10-09
Under ett besök på Räfshalen idag noterade jag att fler har upptäkt lokalen.Dessvärre ingen sann naturvän. Man hade nämligen gjort sej besvär att köra ner med bil och dumpat ett helt la** med allsköns elskrot och div. sopor i mosskanten.
Ute på ängen betade kreaturen troget vidare och när jag tittar på dem, känner stillheten o "hör" tystnaden får jag ro i sinnet igen. Ett korppar drar runt, någon skata ett par bofinkar letar mat, nötskrikor tjattrar i skogsbrynet. Härliga höstfärger sprider sej nu sakta bland skogens träd, så trots inledningen är det en rofylld plats att njuta i.

Datum: Fri 09/25/09 7:28PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Fre 25/9
Såg ca ett par hundra tofsvipor på en åker vid Söndraby i eftermiddags.

Datum: Sat 09/19/09 11:18AM
Från: Leif Dehlin

Observation: Lör 19/9 och ett kort morgonstopp vid Bläsinge. Förväntningarna på sträckande fågel var väl inte så stora i det, sedan några dagar tillbaka,stabila högtrycket. Trots det rastade en hel del sånglärkor, kanske 100, på stubbåkrarna tillsammans med enstaka stenskvätta, ängspip och hämpling. En rödstrupig piplärka rastade en kort stund. Ca 50 ljungpipare och ca 150 tofsvipa drog runt.

Datum: Tue 09/8/09 10:29PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Tue 09/8/09
Åkte ut till Bläsinge en stund i kväll. såg en fiskljuse.ormvråk,brun kärrhök.flera glador,ett tiotal rapphöns, buskskvättor och ca etthundra ljungpipare.En ängstrollslända kom och satte sig på min hand.

Datum: Sun 09/6/09 7:14PM
Från: Lasse

Observation: 6/9 09 Stannade helt kort på fm. bakom vättinge gård. Blev lite förundrad övar att så många småfåglar rörde sej på de nyplöjda fälten, och när jag fick fram kikaren såg jag att det mest var stenskvättor. Kunde inte räkna eftersom de flög omkring ganska flitigt men uppskattar det till ett tjugotal. Såg även bla. gulärlor, buskskvättor, sävsparv, ladusvalor, 3 sparvhökar och så även 30 ljungpipare som rastade en stund innan de oroligt flög vidare.
På em. gick jag ut mot fd. järnvägsbron. Alldeles i början bland buskarna rörde sej något som var törnsångare. När de flög vidare fanns det kvar en fågel bland bladen. Efter en stund kunde jag se att det var en göktyta. Den drog också strax iväg. Även här fanns det flera buskskvättor på fälten, sparvhök, glada , mm.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.