Klippanbygdens Obsbok 2009[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Wed 02/18/09 7:12PM
Från: Kerstin Davidsson

Observation: I måndags eftermiddag syntes 2 kungsörnar över ängarna bakom Herrevadskloster. Det var ju verkligen spännande att få se dem.

Datum: Wed 02/11/09 9:30PM
Från: Kerstin Davidsson

Observation: Idag fanns det en liten strömstare i ån vid Herrevadskloster. Det var ju trevligt.

Datum: Wed 02/11/09 9:14AM
Från: Leif Dehlin

Observation: 10/2 o lite vårtecken för fenologilistan i form av 4 sånglärkor på Bläsinge. Där fanns också en del starar men där kan Bonnarp stoltsera med tidiga januariobsar enligt Svalan.

Datum: Mon 02/9/09 7:27PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 9/2 Stackarpsdammen.

Jag stannade till vid stackarpsdammen då jag såg Tomas bil. Även jag fick se den juvenila havsörnen dra ner mot Forsmöllehållet. Häftigt!

Datum: Mon 02/9/09 6:24PM
Från: Tomas Karlsson

Observation: 9/2 Stackarpsdammen

Vid 17-tiden stannade jag till och kollade dammen med kikare. Efter någon minut lyfte en adult havsörn som satt på dammbottnen och flög och satte sig i ett dött träd på sidan mot DHL. Jag observerade den under ett par minuter och då lyfte den och flög i vänstervarv över dammen och längst med 21:an mot Forsmöllan. Till min förvåning följdes den av ytterligare en örn, denna juvenil.
De försvann båda mot forsmöllan.

Datum: Sun 02/8/09 1:56PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 8/2 Stackarpsdammen

Var idag ute med 3 andra fotografer för att ta lite bilder på den tömda dammen samt eventuellt havsörn. Vid cirka 12:15 fick vi se en adult havsörn på cirka 100 meters håll.

Datum: Sat 02/7/09 4:45PM
Från: Uffe Säther

Observation: Lördagen 7 januari 2009 började dagen med att gå ner mot Forsmöllan där vi gick rakt på två ormvråkar vid bron väg 21. Vråkarna satt i ett högt träd, den ena hängde under den andra ihopkopplade i klorna. Sedan föll båda ner på marken där de skildes åt. Gick bort mot "Pepparkakshuset" för att se efter stömstaren som inte visade sig idag. Såg på ganska långt håll en stor fågel som slog sig ner i ett dött träd. Fram med kikaren, det var en havsörn! Vi gick vidare bort mot Forsby fiskeklubbs stuga och fick där förmånen att under en timmes tid se havörnen både sittande och cirkulerande över forsmölledammen. Örnen gjorde även utfall mot andfåglar i dammen.

Datum: Sat 02/7/09 4:36PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 7/2 Stackarpsdammen

Jag gick ett par turer vid Stackarpsdammen idag. Jag såg 6 hägrar där som uppskattade den tömda dammen som ett riktigt smörgåsbord. Vid 13:40 dök en adult havsörn upp vid kraftverksidan, den cirklade runt dammhalvan i cirka 5 minuter innan den drog iväg upp mot 21:an. Vid andra sidan fick jag obs på 3 morkullor som skrämdes upp av några personer som strövade intill den torrlagda dammen. Vidare såg jag en storskrake ett ental storskarvar samt knölsvanar.

Datum: Sat 02/7/09 1:35PM
Från: Inger Persson

Observation: Lördag 7 febr förmiddag i Klippan/Veby. Åter en vinterfågelrunda men visst hör man på fåglarna att det snart är vår och det känns i luften. Spillkråkan ropade på ett par platser, inne i centrum av Klippan kuttrade flera turkduvor.I strövområdet i Vedby fanns inte en fågel. Talgoxar, blåmesar, glador, tornfalk, kanadagäss och mycket kajor och gråtrut.

Datum: Sun 02/1/09 1:42PM
Från: Roland Sjöberg

Observation: Lördagen 31/1 hade KBN sin traditionella örndag. Vi var 16 personer som samlades i Spången för färd ner i södra Skåne. Första stopp blev Fogdarp vid östra Ringsjön där det mest anmärkningsbara var 9 havsörnar. Nästa stopp blev Sjöbo och en hökuggla som hållit till där ganska länge. Därefter körde vi till Börringesjön och Havgårdssjön. Området är mycket rikt på rovfågel vintertid och vi fick fin utdelning:större skrikörn 1, kungsörn 1, havsörn ca 10, pilgrimsfalk 1, glada ca 50, ormvråk ngt 10 tal och tornfalk 2. Vi avslutade dagen med att inte hitta taigatrasten som brukar hålla till vid en fågelmatning i Klågerup.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.