Klippanbygdens Obsbok 2008[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Mon 10/27/08 11:36AM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 27/10-08

Klöva hallar

Tog en fotorunda nere i ravinen.
Nere i bäcken fick jag se en strömstare på födosök bara 5 meter från mig. Synd jag hade ett fisheye på kameran istället för ett tele.
Senare hörde jag spillkråkan på avstånd.

/Patrik Axelsson

Datum: Mon 10/13/08 11:19AM
Från: Inger Persson

Observation: 12 okt.En härlig söndagförmiddag,ca tio gr varmt,sol och friska vindar på första vinterfågelräkningsrundan för hösten. En mil i blandad terräng. Sammanräknat sågs över 200 kajor och bergfinkar sen kom bofink och ringduvor. Två lövsångare och en gransångare och för första gången på denna runda en nötkråka. Bland rovfåglarna sågs 10 ormvråkar, 1 fjällvråk, 7 sparvhökar, 3 glador och 3 tornfalkar. 2 st. hackspett och 1 spillkråka. I skogen runt Vedby strövområde finns många ekorrar, jag såg minst tio.

Datum: Sat 10/4/08 6:02PM
Från: Fågelgruppen

Observation: 4 okt och en ny World Birdwatch Day med fågelräkning i Färingtofta och på Bläsinge. Precis som tidigare år, vi startade WBD-räkningen 1998, samlades vi kl 07.00 och avslutade räkningen kl 12.00. Därefter gemensam fika och summering. I år pa**erade minst 22381 individer våra obsplatser och av dessa var 18876 bo-/bergfink med en klar majoritet bofink. 352 ex ladusvala pa**erade 1999 mot 2 ex i år. Trädlärka sågs och hördes för första gången på Bläsinge där det också precis som förra året sågs förbiflygande vit stork. I Färingtofta hördes en tidig rödvingetrast, de två varfåglarna sågs väl. I år sågs 603 sånglärka pa**era förbi mot mer normala 200 ex. Rödstrupig piplärka och forsärla sågs också och är väl värde ett omnämnande.
Nästa år ses vi igen och då är du också välkommen att njuta av frisk luft och enhel hoper flyttfåglar. Vi ses.

Datum: Wed 10/1/08 12:04AM
Från: Patrik Axelsson

Observation: Angående sidensvansarna i min obs. Jag har kollat upp om andra obsar har förekommit i Södra Sverige i svalan och det har det ej. Så min obs får nog betraktas som för amatörmässigt. Nåja är lite för specialicerad på en art kanske ;-)

Mvh
Patrik

Datum: Sun 09/28/08 5:24PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 28 September 14:00
En stor flock på cirka 70 individer av vad som liknade sidensvansar drog förbi mig då jag körde mellan Port Arthur och Storköpet. En mindre flock på cirka 20 individer såg jag tidigare idag i närheten av statoil.

Det verkar tidigt på året men nog liknade dom sidensvansar.


Datum: Sat 09/27/08 3:29PM
Från: Inger Persson

Observation: Lördag 27 sept Några trevliga morgontimmar längs Rönneå, "Killebacke" västerut. Mycket småfågel i buskarna, mest bo-bergfink, grönsiska, grönfink, 7 st steglits, 5 dubbeltrast, 2 enkelbeckasin, 1 mindre hackspett, ängspiplärkor, sånglärkor. Sträckande tofsvipor, skorgsduvor. Glador och flera ormvråkar gled runt i skyn. Mycket bär på träden, rönnbär, nypon, hagtorn är några så området blir säkert välbesökt av fåglarna framåt hösten. Fortfarande en del blommor som blommar. På vägen hem låg en överkörd hornuggla på vägen.

Datum: Wed 09/24/08 5:53PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 24/9 Klockan 17:40
Ett sträck med tranor drog precis över Solslätt mot krikahållet. Jag uppskattade antalet till cirka 150.

Datum: Tue 09/23/08 9:28PM
Från: Patrik Axelsson

Observation: 23/9 angående Elvis observation.

Jo en stationär juvenil kungsfiskare har funnits vid Forsmöllan ett par månader nu. Den har rört sig mycket vid kraftverkets utlopp där den bland annat setts gömma sig i ett dreneringsrör i kraftverksbyggnaden av en fotograf jag varit i kontakt med. Ett par Kungsfiskare har häckat vid Herrevadskloster i fjol och det är med all säkerhet samma par som man sett i år. Dock vet jag inte om någon lyckad häckning har konstaterats där i år.

Juveniler har jag sett vid Stackarpsdammen dessutom samt på en annan plats inte långt från Forsmöllan. Något bohål med spillning som runnit ut ur bohål har jag inte konstaterat på de platser jag har bevakning på. En ringmärkt juvenil har observerats i närheten av bruket. Var den kommer ifrån skulle vara kul att veta.
Tips är välkommna vad det gäller ringmärkningar i Skåne eller angränsande län. Kanske den kommer söderifrån, vem vet?

Mvh
Patrik Axelsson

Datum: Sun 09/21/08 6:36PM
Från: Elvy Karlsson

Observation: Träffade en tidigare granne, som numera bor intill ån vid Herrevadskloster.Hon ser ibland kungsfiskaren därhemma, senast för en vecka sedan.Hon har även sett den flyga inne i sin trädgård. Så trevligt.Såg själv ett ex vid Forsmöllan förra helgen.
Idag har jag gått några timmar i Bjärsgård.Ljuvligt skönt.En hel del fåglar av de vanligaste slagen och lite kantareller hittades.

Datum: Fri 09/19/08 11:43AM
Från: Leif Dehlin

Observation: 19/9 Kl 07.30 o en kort men go promenad på Bläsinge ängar. Gott om tättingar på stubbåkrarna, främst sånglärka men också arter som sävsångare, sävsparv, ängs- och trädpiplärka. En rödstrupig piplärka lyfte och drog ner mot ån. Blå- och brun kärrhök och stenfalk var stationära i området.


<<>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.