Klippanbygdens Obsbok 2008[ Rapportera ] [ Titta i Obsboken ]
[ Nya obsar överst ] [ Nya obsar nederst ]


Datum: Sun 07/13/08 9:58PM
Från: Urban, Kerstin, Inger

Observation: 1 januari God fortsättning på det nya året! Började året med en fågelrunda i år med, och vid ett kort stopp på bron över Klövabäcken såg vi årets första strömstare. Var iövrigt både vid havet och på skogspromenad. En del som såg var stenknäck, fjällvråk, sidensvans, st hackspett m.m.

Datum: Sun 07/13/08 10:00PM
Från: Roland Sjöberg

Observation: Vid ett kort stopp vid forsmöllan hittade jag en strömstare vid fallet och en forsärla på "skräpavskiljaren"(?) i dammen allt medan en havsörn på hög höjd drog norrut.Hade dessutom 26 storskrake i Stackarpsdammen.

Datum: Sun 07/13/08 10:01PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 5/1 o lite strömstarebesök i den snåla ostanvinden. Skönt att huka i bäckravinerna. 1 strömstare sågs vardera vid Gångvad, Kopparmöllan, Stora Mölla och Skvattemölla. I övrigt var det ganska magert men en skogsduva o några grönsiskor kunde läggas till årslistan.

Datum: Sun 07/13/08 10:01PM
Från: Roland Billquist

Observation: 17/1 Observerade 2 st strömstarar vid Djupadalsmölla

Datum: Sun 07/13/08 10:02PM
Från: Monica/Roland Billquist

Observation: 22/1 I mängden av talgoxar o blåmes sågs även en entita, i dom murkna gamla träden sågs 5 nötväckor,1 st. hackspett, 1 gärdsmyg skrämdes upp, 1 strömstare kunde avnjutas i ån och i skyn gled en kungsörn förbi.

Datum: Sun 07/13/08 10:03PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 27/1. Äntligen lite sol och lite småfågel i markerna ! Ca 150 björktrast, 34 gråsiska, ca 100 gulsparv, enst bofink o bergfink rastade uppe vid Körslätt under seneftermiddagen. Glada, ormvråk o fjällvråk i luften. Mellan 17.00 och 18.00 ropade minst 10 kattugglor på åsen.

Datum: Sun 07/13/08 10:04PM
Från: Kerstin, Nisse, Lizzie och Tricky

Observation: Söndag den 27/1
Idag lyste solen och det var jättemysigt att vara ute och gå med vovvarna. Vi såg glador, varfågel och en tornfalk. En hornuggla kom flygande nära oss när vi var ute på kvällsrundan vid 19-tiden.

I onsdags 23/1 hörde vi kattugglor.

Datum: Sun 07/13/08 10:05PM
Från: Leif Dehlin

Observation: 3/2 E´ det vår nu ?? Förmiddagen tillbringades i Färingtofta/Syrkhulta-området med bl.a rovfågelspan men utbytet blev magert. En obest örn dök upp bland träden men var borta lika snabbt. 18 stare rastade. Mesarna vädrade vårkänslor. Eftermiddagen då ? Jo,11 kvittrande sånglärkor tillsamans med ca 70 tofsvipor på Bläsinge gladde. De goda SV-vindarna lockade också rovfåglarna på vingar - 1 ung och 2 ad havsörnar,2 unga kungsörnar, ca 25 glador, 1 blå kärrhök, ormvråk o fjällvråk. På stubbåkern rastade en jorduggla.

Datum: Sun 07/13/08 10:05PM
Från: Roland Sjöberg

Observation: 9/2 I dag drog tre lockande sånglärkor mot norr över Skäralid!

Datum: Sun 07/13/08 10:06PM
Från: Monica/Roland Billquist

Observation: Lörd.9/2.Ett fm. besök vid dammen bjöd på storskrak,knipa,vigg,skarv ett större antal kanadagäss,grågäss samt ett par hägrar.Men den verkliga färgklicken var den kungsfiskare som både länge och väl lät sig beskådas, bjöd även på fiskafänge och hade sånär gapat över för mycket.

>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.