Klippanbygdens Obsbok 2007

 
Ruveröds kvarn
På årets sista dag såg vi en strömstare vid Ruveröds kvarn
Monica o Roland B
2007.12.31 18:39

Ljungbyhed
Söndag 30/12 2007. Idag när vi var ute med våra vovvar såg vi en flock med 19 sidensvansar i ett träd, en glada, en tornfalk, några gråtrutar. Kring vår fröautomat hemma på tomten har vi blåmesar, talgoxar, grönfinkar, gulsparvar,entitor, nötväcka, rödhake.Det är full fart i buskarna med alla våra småfåglar.Det är kul att titta på dem.
Kerstin, Nisse, Lizzie och Tricky
2007.12.30 17:45

Skäralid
Så är då strömstaren på plats här i Skäralid - det gäller ett, ev. två ex i Skärån. Sågs första gången 20/12.
Roland Sjöberg
2007.12.27 16:34

Klippan - Vedby /Bläsinge
26/12 Efter all julmat passade det bra att göra vinterfågelräkningen.Inte så mycket fågel men i Vedby strövområde är 20-talet korsnäbbar kvar, sågs 1 svartmes, entitor och rikligt med blåmes i lärkträden. Annat trevligt var
3 St.hackspett,1 spillkråka, nötväckor
1 trädkrypare, domherrar, ormvråkar, glador och mycket vit och svartfågel.
Senare på eftermiddagen ett kort besök på Bläsinge där en ung kungsörn jagade en hare, som klarade sig vad jag kunde se. Också en blåkärrhök(hona)flög omkring där.
Inger Persson
2007.12.26 18:05

Bjäreexkursion
18/11 och en dimmig och novembergrå vandring med föreningens fågelcirkel på Bjärehalvön. Vädret tillät inte några njutobsar precis men 1 ung toppskarv kunde urskiljas ute på ett rev. De 3 dvärgbeckasinerna nästan trampade vi på så de fixade vi också. De två sädesärlornas läte när de flög förbi mindes vi från i somras, precis som taltrastens korta tic, så de är också klara för obsboken. Skärpiplärkornas svarta ben var svårare att få kläm på men till slut så ..... Visst var det grått o disigt men i goda vänners lag så blir allt väldigt gemytligt ändå. Så det så !
Kerstin, Urban,Kerstin, Inger, Lasse, Joel, Leif
2007.11.18 18:46

Vedby Strövområde
20/10 em Vid en kort promenad i Vedby strövområde på lördagen sågs en bändelkorsnäbb,hona. Tillsammans med mindrekorsnäbb, troligen samma gäng som tidigare.
Inger och Embla
2007.10.21 21:37

Kapellet vedbyvägen
21/10 13:00 Kapellet på vedbyvägen.
Såg för mig de första sidensvansarna vid kapellet.
Patrik Axelsson
2007.10.21 15:38

V.Blomstergatan Klippan
Lördag 20/10 Upptäcker ca 25 sidensvansar ivrigt mumsande i ett paradis äppelträd i mina föräldrars trädgård,trevlig obs.
Monica Billquist
2007.10.21 10:03

Vedby strövområde
12/10 och en tur upp till lärkbestånden vid Vedby ströområde vid 16.30. Ca 150 mindre korsnäbb dekorerade trädtopparna och ev. var där även två bändelkorsnäbb men de fick jag aldrig syn på. Värt att kolla upp mao..
Leif Dehlin
2007.10.12 19:34

Klippan - Vedby
5/10 0700-1200 Visst kändes det lite konstigt att göra höstens första vinter fågelräkning i riktigt ljumigt väder, +19 gr kl 1200. Fåglarna gillade också vädret och det var problem vid vissa stopp att hinna med och se dem alla. Under morgontimmarna drog över 1000 ringduvor sen var det mest av bo/bergfink. Mycket lite rovfågel, 6 ormvråkar, 1 glada, 4 sparhökar och 1 blåkärrhök. Över 30-talet korsnäbb i strövområdet i Vedby, 2 gransångare, järnsparv, dubbeltrast, entita, grönsiska var en del som jag såg denna härliga förmiddag.
Inger Persson
2007.10.05 16:21

Färingtofta/Bläsinge
29/9. En gång om året, nu i 10 år, har vi träffats i Färingtofta alt. Bläsinge för att räkna sydsträckande fåglar. Varje år har vi också efter ca 5 timmar ute i friska luften avslutat inne på Studiefrämjandet för att fika och sammanställa våra upplevelser. Ur alla synpunkter en trevlig dag med mycket fågel i goda vänners lag. Från dagens obsbok kan vi från Bläsinge nämna havsörn, stenfalk och en sen obs av tornseglare. De 360 ljungpiparna rastade på en åker intill. I Färingtofta noterade man en tidig varfågel, en sen lövsångare, översträckande ejder och även här en stenfalk. Tranorna vinkade farväl från såväl Bläsinge som från Färingtofta.
Inger, Elvy, Laila, Lennart, Kerstin, Karin, Elisabeth,Roland o Leif
2007.09.29 17:43

Bläsinge
17/9 Bläsinge o lite efterjobbet promenad resulterade i 1 jagande stenfalk och 1 rastande trädlärka bland en hel del piplärkor, sånglärkor o stenskvättor.
Leif Dehlin
2007.09.17 17:56

Salviken
16/9 När väl regnet upphörde fick deltagarna i föreningens fågelcirkel en riktigt go och givande dag i markerna runt Barsebäck och Salviken. I vattnet låg bl.a ca 30 stjärtand, 3 skedand och ett hundratal av vardera kricka och bläsand. Tordmulen kändes lite malplacerad. Vi lärde oss att det är inte helt lätt att artbestämma kustlabb, 3 ex, och fjällabb, 2 ex, trots riktigt nära o goa obsar. Lärkfalken som gjorde oss sällskap vid första, eller var det tredje ?, fikapausen var lättare att placera rätt. Inger visade prov på god logistik och omtanke när hon mellan sig och tuben digerade den jagade staren åt höger och den jagande sparvhöken åt vänster. Lite överkurs kanske i cirkelsammanhang men liv räddades.
Fågelcirkeln
2007.09.16 15:25

Klöva hallar
9/9-07 Klöva Hallar:
Observerade en juvenil lärkfalk i en torraka nära klöva hallar. Fick några bilder på håll. Hittade en mindre stinksvamp ett par hundra meter från förra obsen.
Patrik Axelsson
2007.09.09 20:15

Forsmölledammen
8/9-07 Forsmölledammen.
Under dagens svamptur blev jag lite förvånad då jag hittade en nyutslagen vitsippa. Om den är för tidig eller för sen är lite svårt att bedömma. Ibland spelar naturen oss ett spratt.
Patrik Axelsson
2007.09.08 14:09

Vettinge
6 sept En kvällstur i det vackra vädret till Vettinge. 2 st blåkärrhökar(1hane) jagade ängspiplärkor och starar som kom i flera stora flockar. 2 enkelbeckasin, 7 knipor, skarvar.
Inger Persson
2007.09.06 20:56

Forsmöllan
29/8-07 på ett av mina kantarellställen har jag hittat en riktig raritét. Ametistkantarell (Cantharellus amethysteus). Blev inte klok på varför dessa kantareller såg ut som dom gjorde tills jag hittade arten på internet. Jag kommer att bifoga bilder inom kort.
Patrik Axelsson
2007.08.29 19:23

Skvattemölla
Den kombinerade botanikcirkeln för Klippan- och Örkelljungafolk avslutades för året med en artrik vandring vid markerna intill Pinnån och Skvattemölla nere i Östra Ljungby.
Växter som begrundades var bl a vildmorot, rödtoppa, rödklint, blåeld, gråbinka, backvial, getväppling m fl, m fl
Zigge, Janne
2007.08.22 17:20

Bäljane å
21/8 Fick syn på en kungsfiskare i bäljaneån i höjd med badvägen då jag tog en promenad vid middagstid.
Patrik Axelsson
2007.08.21 13:06

Stackarpsdammen, klöva hallar
9/8 Två trevliga observationer för dagen. invid Stackarpsdammen fick jag se en Ängshök. uppe i Klöva hallars raviner gick jag på kantarelljakt och fick där även se arten liten stinksvamp (Mutinus caninus). Markerade upp platsen för att återvända med kamera i helgen.
Patrik Axelsson
2007.08.09 12:06

Klöva Halla
23 juli Ett litet tips till er som inte upptäckt den nya vattensamlingen strax efter Klöva Halla i förre detta grustaget i korningen på vägen mot Stenestad. Här finns sen över en vecka flera grönbenor, gräsänder, gäss, knipa, svalor,lärkor, buskskvättsungar, tidigare stenskvätta, i björket också andra småfåglar och ormvråk. Man står i en härlig blommsteräng och hjortar och harar springer omkring. Bra rastplats för vadarna så länge Bläsinge ängar står under vatten.
Inger Persson
2007.07.23 20:50

Klippan
6 juli Tänkte mig ut ikväll för att pröva mina nya regnkläder och det var ett bra sätt att få regnet att sluta. Fåglarna verkade också nöjda, sånglärkorna sjöng flitigt tillsammans med bl.a. gulsparv, trädgårdsångare, törnsångare. På industriområdet upptäckte jag en adult och en juvenil stenskvätta vilket överraskade mig, och mindre strandpiparen hade också fått ungar. Strandskatorna är kvar och ikväll var de fyra stycken. Stackarpsdammen var helt tom på fågel men inte på vatten. På åkern gick tre sångsvanar.
Inger Persson
2007.07.06 22:53

Smålarpsbäcken
23/6 Smålarpsbäcken.

Gårdagens stora regnmängder har höjt vattennivån i Beljaneå och Smålarpsbäcken så mycket de har svämmat över. Kungsfiskarna som häckade i Smålarpsbäcken fick sitt bohål översvämmat. Jag vet inte om ungarna redan lämnat boet men jag hörde två kungsfiskare locka från två platser där nere i morse.
Tror inte det finns mycket hopp för pågående häckningar i dessa två vattendrag efter skyfallet igår tyvärr.
Patrik Axelsson
2007.06.23 13:17

Venlösa äng
23 juni Flodsångaren kvar och sjunger vid Venlösa äng under natten.
Inger Persson
2007.06.23 09:32

Räfshalen/Juskushall
11 juni Botanikcirklen fortsätter sina välbesökta träffar och kvällens var förlagd till ängen på Räfshalen. Kvällen var varm och skön, en del knott och mygg fanns men inte så farligt om man rörde på sig. Janne och Sigge förmeddlar sina fantastiska kunskaper till oss på ett lättsamt och lärorikt sätt. På vägen ner fanns hårginst, backvicker, liten sommararvicker, ängsskallra, skogsklöver. Nere på ängen blommade slåttergubben och rikligt med jungfrulin. Några av oss tog en sväng upp på Juskushall och tittade på olika bräken, där fannas bl.a lås-maj-ek-hult-svart-träjon. Grönvit nattviol såg också. En del starr och tåg växter hanns också med och flera olika gräs. Sågs och hördes en del fåglar också som skogsnäppa, enkelbeckasin, grönsångare, trädpiplärka, brun kärrhök och ute vid vägen hördes trädlärka.
Inger och nio till
2007.06.11 23:23

Rönneådalen
8-9/6 Rönneå-dalen.
En varm vindstilla kväll är som gjord för nattfågellyssning o så blev det. Började i Atlasrutan vid 23-tiden uppe vid Konga med bl.a två sj gräshoppsångare, två spelande nattskärror o ljudliga näktergalar vid flera stopp. Hornuggla o kattuggla hördes. Fortsatte ner till Rönneå och Herrevads kloster o gjorde ett första stopp där flodsångaren sjöng för några år sedan. Så gjorde den även i år och om jag inte tar helt fel så var det från samma buske nedanför \"Holgers\". Mellan Vettinge o jvg-bron vid Bläsinge hördes ett taktfast krex-krex. Två kornknarrar var m.a.o. i full gång. På vångavägen mot Tranarpsbron skrämde jag två vaktlar till några korta strofer. Även mellan Starby kyrka o Ugglarpsbroar hördes 2-3 kornknarrar. Från Kvidingebron till Ugglarps broar sjöng minst 9 gräshoppsångare.
Leif Dehlin
2007.06.09 15:11

V Sorrödssjön
30/5 och en riktigt go kväll för de 14 som deltog i föreningens vandring från Herrevad till V Sorrödssjön. Försiktiga sångstrofer hördes från trädgårdssångare, törnsångare och några till men var fanns näktergalarna ? Precis som du Annika så saknade vi också rördrommens dova tutande men vi saknade också kärrhökens eleganta flykt över vasshavet. Det får nog bli ett besök till innan sommaren tar vid.
Leif Dehlin o 13 till
2007.05.30 22:35

Sorröd ( norr om västra sjön)
Hej! Jag har under tidigare år varit i kontakt med Leif Dehlin för både frågor och rapporter. Har nu nöjet att berätta att vi återigen har Hornugglor som häckar i trädgården. Tycker mej kunna räkna till 4 ungar som sitter och piper efter mat. Nattskärran knarrar nere på sjömossen som vanligt.Och härom kvällen hedrade hon/han oss med ett besök, och landade mitt på gårdsplan en stund. Men jag undrar är det någon som hört rördrommen nere vid sjön ? Vi har inte, varken i år eller i fjor, är han borta?
Annica Börklund
2007.05.30 00:01

Bjärsgård
Lördag 26-5
I månens trolska sken lyssnade vi på både näktergal och nattskärra.
Sedan lyckades vi också få en långobs på nattskärran då den vid två tillfälle landade på vägen framför bilen.
Monica/Roland Billquist Inger Persson
2007.05.27 23:06

Herrevadsklosterskogen
Smådoppingpar med 2 ungar finns i Brorödsdammen.
I samma damm såg vi kniphonan med 8 ungar och sothönan ligger på reden.
Korpen häckar i kraftledningsstolpen.
Anders Lindblad
2007.05.17 18:25

Vasasjön Bjärsgård
13/5 En härlit vindstilla kväll i skogen och en kör av bl.a. rödhake, lövsångare, taltrast, morkulla och så har äntligen nattskärran kommit och låter sitt svirrande ljuda i mörkret.
Inger Persson
2007.05.13 22:34

Skäralid
I kväll kom tornseglarna till Skäralid.
Roland Sjöberg
2007.05.13 21:05

Rönne å/Stackarpsdammen
13/5 Kungsfiskaren med fisk i näbben nära sedimentbassängen vid bruket. En sävsparvshona sprang ut framför mig med släpande vingar och stjärt vid stackarpsdammen vilket gav mig en kriterie 11.
Patrik Axelsson
2007.05.13 10:22

Solslätt
12/5 Jag såg min första tornseglare här på solslätt klockan 10:30 idag.
Patrik Axelsson
2007.05.12 10:59

Skäralid
I går(5:e)sjöng törnsångaren här i Skäralid och i dag (6:e) var törnskatorna på plats.
Roland Sjöberg
2007.05.06 23:34

Bete mellan Broröd o V. Sorrödssjön
Söndagen den 6/5; Krig med allt vad det innebär......... men så finns det ju faktiskt positiva spår av detta elände. Ett av dom é millitärens övningsområden vid Ljungbyhed. Där finns med våra mått mätta vidsträckta betesmarker där mulen fått hålla markerna öppna. Solitära bokar o ekar i pensionsålder, odlingsrösen, gamal sjöbotten samt lugn o ro. Vill du va´ ensam i ett bildskönt landskap är detta en perfekt plats. Inte nog med det, mångfalden finns eller vad sägs om följande; brun flickfjäril, kartfjäril, tosteblåvinge, mindre guldvinge, smultronvisslare, mandelblom, jungfrulin, backförgätmigej, backtrav, vårmusseron, gök, hackspettar, stenskvätta, glador o sist men inte minst trädpiplärka. Detta e´ för mej trädpipens landskap. Okej, jag var inte ensam. Kjell o Lupi delade harmonin med mej.
Kent Ivarsson
2007.05.06 22:02

Klöva Hallar
Lördag 5/5 Klöva Hallar
Gick en härlig majmorgonvandring längs Klövabäcken.Solens strålar genom den skira bokskogen gav ett fantastiskt ljus.Mycket fågelsång,bla satte sig en gärdsmyg alldeles intill mig och sjöng så fint.Svarthättor,lövsångare,gran och grönsångare var på alerten.Två forsärlor lekte i bäcken.
Elvy Karlsson
2007.05.06 21:49

Venlösaäng
Söndagen den 6/5; Ett trettiotal fågelarter, knappt så många blommande växter o sex arter fjäril noterades under ett par flummiga timmar på denna sagolika äng. Göken ropade från o till, näktergalen hade lagt beslag på snåren vid fikastället, flera buskskvättshanar sjöng, större hackspett på håll, kniphona i ån, likaså ett knölsvanspar, drillsnäppa upp o ner längs ån, kungsfiskare bara uppströms, entitor, trädpiplärka o mycke mera av fågelsång. På den floristiska sidan visade det sej att mandelblomman har sin bästa tid, blåsugan börjar bli överblommad, smörbollarna är tidigt majestätiska o även tidiga gråfibblor o teveronikor. En svampart sågs också, nämnligen häxägg. O visst é det trevligt att dela denna glädje med nå´n. Denna dag var det Kjell o Lupi.
Kent Ivarsson
2007.05.06 21:26

Klippan
6/5 Trädgårdsångaren sjöng i min trädgård idag.
Inger Persson
2007.05.06 19:30

Stackarpsdammen
5/5 08:15 Näktergalen hördes invid bron över stackarpsdammens inlopp.
Patrik Axelsson
2007.05.06 07:49

Kättabro östra sidan vid Rönneå.
Vit stork med metallring runt höger ben.
Birgitta Lindblad
2007.05.02 10:35

Bjärsgård
30/4 En morgonrunda med början vid koloniomr. med två rörhönor och i dammarna vid Bjärsgård en rörhöna och fem knipungar. Vid Vasasjön hittade jag min första trädkryparhäckning, brun kärrhök-hane, korsnäbb. Många sjungande svarthättor, lövsångare på alla platser. Hittade tjäderspillning i skogen närheten av Sjökrocken, skogsnäppa, dubbeltrast, M & S hackspettt, järnsparv, nötskrikor och som avslutning 13 gässlingar i Bihagasjön.
Inger Persson
2007.04.30 15:03

Solslätt
27/4 En gök hördes från solslätt av min fru.

Hälsn. Patrik
Magdalena Axelsson
2007.04.28 11:55

Skäralid
I tisdags - 24:e - hade jag svartvit flugsnappare i trädgården och i dag 26:e sjöng ärtsångaren. På väg till skolan -jag cyklar- hade jag 4 mindre hackspettar ropande/trummande.
Roland Sjöberg
2007.04.26 23:21

Smålarpsbäcken
25/4 Kungsfiskaren alltjämt kvar vid smålarpsbäcken, mycket spillning tyder på permanent revir. Forsärla-hona syntes invid bron där.
Patrik Axelsson
2007.04.26 19:28

Vedby - Bjersgård
24/4 Vedby - Några Ladusvalor satt på en elledning. 25/5 En hussvala syntes i Bjersgård.
Patrik Axelsson
2007.04.26 19:26

Linneröd
Det annars så tysta Linneröd, sjöd i kväll av liv. I bokskogen som hade bör-jat slå ut, sjöng taltrast, björk-trast!, koltrast, spillkråka!, grön-göling!, större H!, lövsångare, gärdsmyg, rödhake, horsgök!, morkulla!, mesar och i kvällningen sågs ett antal fladdermöss. Grönsångaren som jag hörde på annat håll i går ville dock inte sjunga för mig. Ärtsångaren sjöng i går i trädgården.
Roland M
2007.04.25 21:54

Skäralid


I går -24 april - kom svartvit flugsnappare, svarthätta och ladusvala till Skäralid.
Roland Sjöberg
2007.04.25 07:38

Klippan
23/4 Idag på morgonen hälsade rödstjärten och svarthättan mig välkommen till jobbet med en liten sångstrof. Sämre mottagande kan man få !
Leif Dehlin
2007.04.23 14:56

Smålarpsbäcken
22/4 Smålarpsbäcken. Gick ut på kungsfiskarspaning vid platsen för min förra obs. Tog en minut från anländandet till jag hörde den. Efter en halvtimme fick jag också syn på den. En del favoritplatser observerades vilket tyder på ett permanent revir. Tre skogssnäppor blev uppskrämda under min vandring längs bäcken.
Patrik Axelsson
2007.04.22 10:11

Räfshalen/Juskushall
Då arbetsgruppen idag gjorde vårfint möttes vi av våldsamma trumpetstötar från några lättstörda tranor vi kunde även glädja oss åt obsar av svarthätta, trädpiplärka, grågås, st. hackspett,lövsångare.
Arbetsgruppen gm. Roland B
2007.04.21 20:59

Smålarpsbäcken
18/4 Smålarpsbäcken. Åter en kungsfiskarobs. Såg en kungsfiskare då jag passerade bäcken mot bjärsgård. Jag får ta tillfället i akt och kolla efter eventuell a brinkar där nere. En årlig kungsfiskarinventering skulle kanske vara en trevlig aktivitét.
Patrik Axelsson
2007.04.19 10:04

Stackarpsdammen
16/4 Stackarpsdammen. Kungsfiskaren åter tillbaka vid bobrinken.
Patrik Axelsson
2007.04.19 09:59

Ljungbyhed Rönneå
Gick längs Rönneå i Ljungbyhed, såg två kungsfiskare
Elvy Karlsson
2007.04.18 19:37

Skäralid - Ljungbyhed
I dag på morgonen sjöng lövsångaren här i Skäralid och nu i kväll är de minst tre. Nere vid skolan sjöng rödstjärten och över plantskolan i Kolleberga spelade en trädlärka
Roland Stjöberg
2007.04.16 19:19

Skäralid
Det drog en fiskgjuse mot norr lågt öer trädgården i dag.
Roland Sjöberg
2007.04.13 16:52

Stackarpsdammen
Stackarpsdammen 12/4
Hade i dag min första bruna kärrhök - en hane. Fick också årskryss på kungsfiskare.
Roland Sjöberg
2007.04.13 16:50

V Sorrödssjön
10/4. Ett kort kvällsbesök vid V Sorrödssjön. Vattenrallen hördes från och till trots kraftig vind. Tranorna var på plats som sig bör. 1 par snatterand, 1 salskrake hona och ca 15 kricka rastade.
Leif Dehlin
2007.04.10 20:35

Färingtofta
1/4 Dagen började redan 04.00 när berguven ropade norr om Färingtofta. Några kattugglor höll den sällskap tillsammans med en pigg och nära pärluggla. Även en långtborta pärluggla hördes. När ljuset kom hördes orrbubbel och överflygande skogssnäppa. Pärluggla nr 1 slutade ropa först 08.00 när spettar och mesar levde som mest. 2 ev. 3 par trana lokaliserades.
Thomas Wallin, Leif Dehlin
2007.04.01 15:44

Bläsinge
29/3 15:00 Bläsinge. Ett par storkar cirklade invid vägen vid bläsinge.
Patrik Axelsson
2007.03.29 17:31

Skäralid
Skäralid 28/3

Hade en sjungande gransångare här i kväll vid 18.00 tiden
Roland Sjöberg
2007.03.29 14:16

Ljungbyhed
I söndags var vi ute och gick i hagarna bakom skjutbanan i Herrevadskloster. Solen sken och det var mycket fågelsång.
Vi såg korpar, ormvråkar och blå kärrhök som kretsade runt ovanför oss.
Plötsligt kom ett femtiotal tranor flygande i en tjusig formation.
Över skogen kommer två stora rovfåglar svävande. Det visar sig vara kungörnar. De är ju otroligt fina.Så småningom drog den ena iväg bort mot våtmarken vid Sorrödsjön.Efter en bra stund försvann den andra åt samma håll.
Kerstin, Nisse, Lizzie och Tricky
2007.03.27 20:02

Bläsinge/Färingtofta
27/3. Började morgonen med en uppstigande sol och 2 jagande jordugglor, lärkesång och mycket annat på Bläsinge ängar. Kan det bli bättre ? Fortsatte till Färingtofta, 09:00-11:30. Storspoven for runt bland rastande tranor och grågäss.Mot norr drog 164 trana, mot öster 44 ormvråk, 1 brun kärrhök,2 sparvhök, 52 ejder, 27 sångsvan samt massor av ringduvor och starar. Skogsduvan hördes ropa.
Leif Dehlin
2007.03.27 12:58

Penarp - Bjärsgårdssjöarna mm.
Under ett par timmars promenad i det härliga vårvädret kunde jag notera att några trogna fåglar är på plats. Enkelbeckasinen \"tickade\" vid sitt revir i Penarp. Hägrarna är på plats i sitt bo vid Sjökrokasjön. Grågässen ruvar i Bihagasjön och det fanns även fyra Storskarvar där. I Skärsjön simmade två ensamma Kniphanar, så kanske ligger även deras partner på ägg redan. Tranorna ropar från myrarna runtomkring. I Årröd kurtiserade två Spillkråkor, (hade en massa konstiga läten för sej). Ormvråkarna lekte i luftrummet. Några Dubbeltrastar satt och spanade, kanske lyssnade de på Fasanen som gjorde sej hörd.
Lasse
2007.03.25 19:29

Bläsinge ängar
20 mars En riktig svensk vårdag, vx molnighet och enstaka regnskurar och lite blåst som biter i kinderna. Vad kan bli bättre när man möts av storspovarnas drill när man kommer ut på Bläsinge tillsammans strandskator, 1 sädesärla, rikligt med gräs-bläsänder, krickor,knipor,topsvipor. På fältet mot Bjärsgård 60-talet sångsvanar. Enda rovfåglen jag såg i em var glador och de fanns lite över allt, trevligt!
Inger Persson
2007.03.20 17:09

Idrottsvägen 26, KLIPPAN
Från idag, 17-3, o en dryg vecka tillbaks i tiden har mitt fågelbord varit fullt med fågel. Gråsparv, pilfink o grönfink i dubbelt flertal, ett 25-tal grönsiskor, ett mindre antal gråsiskor, bo- o bergfink, kivandes koltrastar, talgoxe, blåmes, rödhake, två turkduvor, åtta kajor samt sex domherrar. En granne såg förra helgen 20 sidensvansar på sina utlagda äpplen. Råkornas bon har inte stått sej i stormarna, samtliga blåste ner. Men på kort tid har ett femtal bon rekonstruerats.
Kent Ivarsson
2007.03.18 03:10

Skankhult SO Färingtofta
12 o 13/3; Några lata goa förvårdagar med riktig vårvärme o en våryster Moder Natur. Nyvakna fjärilar av arterna citron, nässel o påfågelöga for ut från sina ide i ett rasande tempo, humlor surrade, flugor intresserade sej för fikat o mitt i allt detta stod jag o skåda fågel. O visst var bevingade varelser modell större också igång. En temporär vattensamling lockade till sej ett hundratal grågäss o lika många tofsvipor, kanadagäss, två kurtiserande tranor, sångsvan, några enkelbeckasiner o en mindre flock starar. Luftherraväldet dominerades av lekande glador, ormvråkar o korpar samt spelflygande ringduvor. I fonden hördes dubbeltrastens sång o rödvingetrastens tjatter. En flock på över 200 björktrast kom överflygandes. Likt en tärna jagade en blå kärrhökshane idogt över mader o åkrar. Ett 50-tal tranor sträckte norrut. Som fulländning i detta fantastiska landskap sjöng lärkorna hela tiden utan paus.
Kent Ivarsson
2007.03.18 02:43

Penarp - Årröd
17/3 Kraftig vind,men mot alla odds uppehåll och hyfsat bra väder när fågelcirkeln träffades i en av våra Atlasrutor, denna gången i Penarp/Årröd. Bokskogarna hyste mängder av bofink och ringduva, en del bergfink och skogsduva också. Lockläten från överflygande mindre korsnäbb hördes. Trastarna har anlänt till kommunen och såväl sjungande dubbeltrast som taltrast hördes. På åkerlyckorna eller i skogsdungarna rastade en hel del rödvinge- och dubbeltrast. Mestågen drog förbi i lämpliga miljöer. Ormvråkarna spelflög. Två tranor passerade. Efter avslutad träff passerade en 4K havsörn Klippan centrum.
Fågelcirkeln
2007.03.17 13:39

Skäralid
Skäralid 15/3
Här kommer en liten vårrapport. I dag hade jag mina första flockar av rödvingetrast och även en järnsparv vid fågelbordet. I Skärån är fortfarande minst tre strömstarar kvar och två av dem är ett tydligt par. I Skärdammen låg sex knipor ( två honor ) men inga gräsänder ( också ett vårtecken! ).
Tidigare i veckan hade jag en spelande trädlärka samtidigt som en duvhök utan resultat jagade just ringduvor. I gårkväll (14:e) spelflög också min första morkulla för året.
Håll öron och ögon öppna för nu händer det mycket!
Roland Sjöberg
2007.03.15 15:42

Hjärnarp
13/3 Hjärnarp.

På väg hemfrån jobbet så fick jag se tre storspovar flyga över vägen framför mig. Vid hjärnarp kom 6 tranor flygande på låg höjd.
Patrik Axelsson
2007.03.13 15:12

Bläsinge
11/3 Två e.m.-timmar på Bläsinge för att möta den vår som är på väg. Sånglärka och ängspip spelflög lite över allt. 3 enkelbeckasin skrämdes på vingar. Två trana flög österut mot sin häckningsplats. På de översvämmade ängarna rastade bl.a. 4 stjärtand, 1 skedand, 3 brunand, 2 vigg, bläsand o kricka. Jordugglan kvar. Ca 40 ljungpipare passerade.
Thomas Wallin, Leif Dehlin
2007.03.11 16:02

Bläsinge
9/3 och en lika kort som trevlig vårpromenad på Bläsinge. Sånglärka, ängspip och sävsparv sjöng flitigt. En stenfalk passerade snabbt förbi, gravanden och storspoven tog det lugnare. En jorduggla kurade vid, eller nästan under, ett brunnslock innan den lojt flög vidare. Några tiotal ormvråkar str österut.
Leif Dehlin
2007.03.09 16:29

Traneröd-Klåveröd-Stenestad
7/3 Utanför KBNs gränser men det kan kanske vara av ett visst intresse ändå. Lite vårkänsla med ropande gröngöling och riktigt alerta mesar uppe vid Traneröds mosse idag på seneftermiddagen. Kl 17.25 hördes en sparvuggla 100 m väster om P-platsen där vägen delar sig. Försökte locka fram den men utan resultat. Långt borta ropade en kattuggla. Strax väster om Klåveröds by vid en gård hördes en ganska flitig hornuggla kl. 18.30. Innan regnet kom vid 20-snåret hördes totalt 6 kattugglor, men bara 1 ropade ordentligt. Övriga 5 gnällde eller kved mest.
Leif Dehlin
2007.03.07 21:44

Fabriksvägen - Klippan
Onsd. 7/3 Åbytorps industiomr. Kan undras om rapphönerna förbereder häcknig. Jag har haft flera tillfällen idag att \"titta till\" dem och två st. har suttit på samma fläck hela dagen. Jag trodde först att jag sett fel men när jag gick ur bilen flyttade \"tuvorna\" sej. Ska bli intressant att följa.
Lasse
2007.03.07 19:11

Klippan - Vedby
4 mars Morgon började lite disigt men blev en fin dag och det märks på fåglarna som fått vårkänslor. Framför allt ringduvor, råkor och hackspettar. Sen står talgoxarna, rödhaken, sånglärkorna, gulsparvarna och gärdsmygen för sången. Sträck av kanadagäss och ringduva. Såg och hörde bl.a. spillkråka, gröngöling, större och mindre hackspett, trädkrypare, nötväckor. Lite rovfågel bara tre ormvråkar och tre glador.
Inger Persson
2007.03.04 21:45

Nationalparken i Skäralid
Idag den 4 mars var vi ute och gick en runda med våra vovvar i Nationalparken. Då såg och hörde vi bl.a. talgoxar och nötskrikor. Plötsligt hörde vi ett bekant skriande. Det måste vara tranor. Vi började gå mot ljudet och efter en stund fick vi syn på 2 tranor.De är ju så ståtliga och fina.
Kerstin och Nisse, Lizzie och Tricky
2007.03.04 19:56

Vettinge-Bläsinge
4/3. En stillsam promenad över fälten bakom Vettinge på fm. En mängd sånglärkor i både luften och på marken. Ett tjugotal snösparvar flög också omkring bland finkar o lärkor.Ormvråk och en fjällvråk hade koll på omgivningen. På en stolpe mitt bland änder, svanar, gäss och spelflygande tofsvipor satt en havsörn som en \"kung\" och valde ut \"söndagslunchen\". Sex bläsänder två storskrakar en vitkindad gås och ett par storskarvar kunde också ses denna härliga dag med vårkänning.
Lasse
2007.03.04 11:00

Stackarpsdammen
3/3 15:00 Stackarpsdammen. Tog en promenad från bron och nedåt Stackarpsdammen. knölsvansfamiljen finns kvar och de tre ungarna har snart färgat över helt i vitt. 4 hägrar lyfte då jag närmade mig granet. En del knipa och storskrake samt storskarv skrämdes också iväg då jag närmade mig. Kungsfiskaren hörde jag också, verkar lovande men kan det vara samma individ som tidigare år. Rekordet för artens livslängd ska vara omkring 7,5 år. Rävgrytet i närheten verkade vara bebott, jag kände tydligt odören av räv och även en nygrävd håla några meter från den stora gropen.
Patrik Axelsson
2007.03.03 16:52

Bläsinge-Ugglarp
3 mars Bläsinge ängar. I lätt duggregn kunde 1 hane salskrake urskiljas bland massor av gräsand, grågäss och sångsvan.
2 unga havsörnar vid Ugglarpsbroar. I går morse på Ängelholmssidan rastade 2 dvärgbeckasiner
Per Muhr, Leif Dehlin
2007.03.03 14:13

Stackarp
3/3 12:40 Stackarp: Hörde den första sånglärkan idag, såg också flera flyga över fälten där.
Patrik Axelsson
2007.03.03 13:06

Bla. Forsmöllan
Besökte både Bruket och Forsmöllan idag men endast vid Forsmöllan fanns det en stömstare.Hemma i trädgården hade vi däremot invasion av bergfinkar samt ngr. grönsiskor.
Roland Billquist
2007.02.25 21:09

Bläsinge
25/2 I en snål och småkylig ostanvind värmde en del trevliga obsar ute på Bläsinge ängar. 3 unga havsörnar satt o kurade på stubbåkern precis som 12+5 rapphöns. 1 hämpling, 1 passerande hane stenfalk och flera sånglärkor påminde om den tid som kommer. 1 snösparv skrämdes på vingar.
Leif Dehlin
2007.02.25 14:07

Skäralid
Skäralid 19/2
Gick en tre timmars vandring på åsen och genom Skäret. Resultatet blev tre strömstarar och en varfågel. Dessutom mesar och nötväckor \"överallt\".
Roland Sjöberg
2007.02.19 20:38

Snällerödsån
Djupadal 18/2.
Stannade till vid Svinabron (Snällerödsån) och där fanns en strömstare och ca 50 stenknäck.
Roland Sjöberg
2007.02.19 20:35

Falkabygget/ Forsmöllan
Lördag 17/2 Krockade nästan med en Gröngöling som for ut ur skogen vid Falkabygget.
Söndag 18/2 Vid Forsmöllan såg vi en Forsärla
Monica/Roland Billquist
2007.02.18 20:02

Färingtofta
18/2 och fortsatt spaning efter rovfågel i ganska behagligt väder. Ständigt passerande sånglärkor, enst starar och tofsvipor förstärkte känslan av tidig vår. Hackspetttarna ropade. 12 enkelbeckasin rastade på en fuktäng. 1 varfågel i toppen av en gran. 1 kungsörn och 1 obest. örn passerade snabbt vår obsplats. Dagen avslutades med trevlig fikastund i Stenestad tillsammans med spanarna från Söderåsen. De två morgonörnarna, unga havsörnar, vid Stackarpsdammen förtjänar väl också ett omnämnande.
Ambjörn Carlsson, Bengt Andersson, Per Muhr, Thomas Wallin, Roland Sjöberg och Leif Dehlin
2007.02.18 16:11

Klöva Hallar
Utmed Klöva bäcken vid Klöva Hallar såg jag idag 2 st stömstarar,2 st hägrar varav den ena stod långt in i ravinen, ngr. nyfikna gärdsmyg samt en spillkråka.I samma bäck fast vid bron mot Klintarps gård fanns ytterligare 1 st strömstare.
Roland Billquist
2007.02.16 18:19

Färingtofta
10/2 Färingtofta, 08.30- 13.00. En go dag med mycket sol där örnletning stod på programmet. Vi bjöds på 3 kretsande kungsörnar men också på 1 förbiflygande duvhök, 1 varfågel och 1 nötkråka. Uppe vid Syrkhult passerade en hona duvhök.
Inger Persson, Roland Billqvist, Kerstin Davidsson, Nils Persson och Ambjörn Carlsson
2007.02.11 17:54

V Sönnarslövs kyrka
10 februari. Vid dagens örninventering kollade vi vid Västra Sönnarslövs kyrka mellan kl 8.30-14.00. 4 örnar passerade; 1 ung kungsörn och 2 unga o en gammal havsörn. Dessutom ca 15 glador, 2 fjällvråkar och 2 tornfalkar. En mindre hackspett trummade och gigantiska flockar med bergfink - säkert (flera?) 100.000 rörde sig längs åskanten. I Stackarpsdammen 2 hanar salskrake och 2 smådoppingar
Bengt Andersson, Sonja Hallberg, Bo o Mona Tuvesson, Stig o Bodil Forsberg o Thomas Wallin
2007.02.10 23:17

Bla. Ybbarps ån
Några timmars letande utmed några av våra överfulla åar resulterade i 1 ex. strömstare vid Ruverödskvarn och 2 ex.strömstare i Snällerödsån en bit uppstöms utloppet i Rönneå.Då jag sedan passerade Övad spatserade det en Trana på ängarna ner mot ån.
Roland Billquist
2007.02.05 14:12

Klippan
3febr 85(som mest)sidensvanar har under em ätit på bären i en thuja och kalasat på äpplen hos mig. Koltrastarna har inte mycket att säga till om när sidensvansarna kommer.
Inger Persson
2007.02.03 19:34

Stackarpsdammens östra del
Kort stopp gav följande två smådoppingar, en salskrakshane, storskrakar, sothöns, knölsvan, vigg o en hel del gäss som inte bestämdes i handkikaren.
Kent Ivarsson
2007.01.27 15:45

Klippan
25/1 1 svart rödstjärt på vit snö vid jvg i Klippan nu i kväll. I måndags en kungsörn och 2 havsörnar vid Vettinge.
Leif Dehlin
2007.01.25 16:45

Björnekulla, Åstorp
23 januari Fick en rapport, utan för kommunen men ändå, från Kerstin Sturesson att berguven varit mycket aktiv senaste veckan i Åstorp, hörs både på morgonen och kvällarna. Dax att ge sig ut på ugglekoll !
Inger Persson
2007.01.23 19:23

Skvattemölla
1 Ex. Strömstare
Roland Billquist
2007.01.15 16:38

Bonnarp/Kvidinge/Stora Mölla
7/1 Jag fortsätter på samma Glad(a)tema;i Bonnarp ett övernattningsträd med 36 rastande och 9 kringflygande glador. Vid Kvidinge grustag en duvhök och ca 80 gråsiska. Stackarpsdammen 1 smådopping. Avslutade med 1 strömstare nedströms Stora Mölla.
Leif Dehlin
2007.01.07 15:09

Vedby Bjärsgård
7/1 Ute för att kolla strömstarar men de lyste med sin frånvaro. Ystra taloxar med vårkänslor fanns lite varstans i övrigt mest rovfåglar. Markrosorna blommar i Vedby. Blåkärrhökshona både vid Holmsgården och Vettinge. Tornfalk och som Kjell skriver glador, glador...
Inger Persson
2007.01.07 13:37

Bläsie ängar
Tre örnar, varav minst två havsörnar, hona blå kärrhök, tornfalk och glador i parti och minut, samt kanadagäss i mängd.

Kl. 11.00; 2007.01.07
Kjell Wahlström
2007.01.07 12:46

Kopparmöllan
3/1 Kopparmöllan. 1 ex strömstare i en väl fylld åfåra.
Leif Dehlin
2007.01.03 17:22